top of page

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר www.valentinaglik.com
 

מפעילת האתר, ולנטינה גליק, הומאופתית קלאסית (“העוסק”) מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת העוסק מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות עוסק בעניין איסוף מידע מהאתר.
 

1. כללי
 

1.1  העוסק אינו שומר כל מידע אישי על גולשי האתר אלא שומרת מידע סטטיסטי בלבד הכולל, בין השאר, עמודים בהם צפה גולש האתר. זהו מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

1.2  במקומות מסוימים באתר ייתכן והמשתמש יתבקש להעביר פרטים אישיים לידי העוסק ובהם שם, דוא”ל וטלפון. פרטים אלה נשמרים ע”י העוסק במאגר הלקוחות שלו ומשמש לצרכים פנימיים ותקשורת עתידית עם הלקוחות. פרטים נוספים כגון פרטי כרטיס אשראי אינם נשמרים ע”י העוסק.

 

2. מאגר המידע והשימוש בו; מסירת מידע לצדדים שלישיים
 

2.1  הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע של העוסק. העוסק מתחייב לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:

 • לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;

 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

 • לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);

 • גביית תשלום;

 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו.
   

2.2  העוסק יהיה רשאי, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לצדדים שלישיים לרבות גופים השותפים לפעילות העוסק על פי שיקול דעתו של העוסק. יובהר כאמור כי מדובר במידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש.
 

2.3  העוסק עשוי לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שאספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. העוסק עשוי לשלב מידע בלתי-אישי שאספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, העוסק רשאי לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, העוסק רשאי לדווח למפרסמים אודות מספר המבקרים באתר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.
 

3.  צדדים שלישיים
3.1  ייתכן וישנם מספר מקומות באתר שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לקישורים לאתרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו ואינם קשורים לעוסק. בקישורים הללו עשויים לבקש מהמשתמש ו/או לאסוף מידע עליו באופן עצמאי לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים לספק לעוסק מידע אודות פעילות המשתמש בקישורים הללו.

3.2  כל צד שלישי אשר עשויה החברה לגלות לו מידע אישי בכפוף למדיניות פרטיות זו עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהעוסק חלק אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, העוסק מעודד אותך לבקר בקישורים של צדדים שלישיים כאמור.

3.3  העוסק עשוי להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלו ומפרסמים להציג פרסומות באתר. הצדדים השלישיים הללו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מעקב, כגון “Cookies” (ראו להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב“Cookies“ כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

 

4.  מסירת מידע לצד שלישי

 • להלן מצבים בהם בגינם עשוי העוסק לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:

 • כאשר המשתמש אישר לעוסק להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;

 • במקרה בו המשתמש ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;

 • במקרה בו העוסק יחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;

 • בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ”ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות שלטונית אחרת;

 • על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של העוסק;

 • על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין;

 • כאשר העוסק מאמין כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;

 • על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של העוסק, עובדיה, משתמשי האתר או אחרים;

 • בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי העוסק, מיזוג, איחוד או מכירת נכסים, או במקרה של פירוק.


 

5.  שימוש ב-“Cookies“
5.1  העוסק עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר.

5.2  עוגיות(Cookies) : העוסק עושה שימוש בעוגיות לרבות עוגיות של “פייסבוק” כאשר משתמש עושה שימוש באתר, ובמקרה כאמור העוסק עשוי להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), עשוי העוסק גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הינו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies)  באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.

 

6.  אבטחת מידע
6.1   העוסק מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. העוסק אינו מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.  

6.2   העוסק בוחן מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר. עם זאת, העוסק לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת העסק.

 

7.  דיוור ישיר

משתמש אשר יזין את פרטי הקשר שלו באתר (לרבות אימייל ומספר טלפון) מאשר לחברה לפנות אליו ולשלוח לו דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

 

8.  זכות לעיין במידע ולעדכנו

8.1   על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של החברה. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל. פנייה כזאת יש להפנות לעוסק בדוא”ל שכתובתו היא: valentina@valentinaglik.com. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדו בשל כך.

8.2   אם המידע שבמאגר המידע של החברה משמש לצורך פניה אישית למשתמש,
הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

 

9.  שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו.
אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר העסק.
 

bottom of page